WIKA

Хэмжил зүй
en.wika.com

Даралт, температур, түвшин, урсгал зэргийн хэмжил зүйн технологийн дэлхийн тэргүүлэгч.

Бараа бүтээгдэхүүн

Wika
Даралтын хэмжил зүй

Хэмжигч, мэдрэгч, шилжүүлэгч, дамжуулагч гэх зэргийн цогц шийдэл.

Read More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *