HEDWELD

Засвар, үйлчилгээ хийх тусгай багаж
http://www.hedweld.com.au/

Том оврын уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ хийх тусгай багаж ба аюулгүй шат, гишгүүр.

Бараа бүтээгдэхүүн

Hedweld
Хувьсах ажлын ширээ

Trilift брэндийн хувьсах ажлын ширээн том оврийн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хэсгүүдийг аюулгүй авах, задлахад зориулсан.

Read More →