Sturdilite® E-DC Series

Тоног төхөөрөмж дээр суурьлуулдаг энэ ЛЭД гэрэл нь 7100 луменс хүртэл гэрэлтүүлэх чадалтай 15W, 36W, 56W or 90W бүхий гэрэл юм.