Хувьсах ажлын ширээ

Trilift брэндийн хувьсах ажлын ширээн том оврийн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хэсгүүдийг аюулгүй авах, задлахад зориулсан.