Хэмжил зүй

Нарийн хэмжил зүй нь найдвартай ажиллагааны суурь юм.

Хаалт

Маш өргөн сонголтоос хаалт сонгоорой.