CV Бүртгэл


Дээрх талбаруудыг бүрэн зөв бөглөн илгээх нь таны ажилд орох магадлал ихсэх учраас та оруулж буй өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү!

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН

Гадна талбайн цэвэрлэгээг бид тогтмол хийдэг. Мөн цаасны хэрэглээгээ багасгах дорвитой ажлууд хийн хэвшүүлж байна.

ЦААС

Хаягдал цаасыг хаялгүй хадгалаж, сар бүр дахин боловсруулахаар илгээдэг.

НИЙГЭМ

Бид нийгмийн сайн сайхны төлөөх үйл ажиллагаанд тогтмол оролцохдоо таатай байдаг.

ХАНДИВ

Амжилттай гэрээ байгуулах тутамд хандивын үйл ажиллагаа зохион байгуулах нь бидний уламжлал болон тогтжээ. Бид сүүлийн жилүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд онцгой анхаарч тэдний цэцэрлэгтэй тогтмол хамтран ажиллаж байна.