Төслүүд

Оюу Толгой Гүний Уурхай Төсөл

2016-2017
Оюу 2 Кэмп болон Гүний уурхайн барилгын шугам хоолой

Дэлхийн Банкны Сургуулийн өмнөх боловсрол төсөл

2013-2014
Цэцэрлэгийн сургалтын төвийн дэд бүтэц

Монгол улсын Засгийн Газар

2011-2012
Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурьлуулах