EL-RT45

Details

Safe-Away® брэндийн цахилгаан удирдлагатай шат нь оператор аюулгүй бууж суух боломжыг олгосон шат юм. Техник явж байхдаа 45 градус өргөгддөг.

Safe-Away® брэндийн цахилгаан удирдлагатай шат нь оператор аюулгүй бууж суух боломжыг олгосон шат юм. Техник явж байхдаа 45 градус өргөгддөг.

Other products

Хог дахин боловсруулах

Металь дахин боловсруулах

Боловсруулах үйлдвэрийн хаалт

Чулуулаг