Даралт, температур, түвшин, урсгал зэргийн хэмжил зүйн технологийн дэлхийн тэргүүлэгч.
  • ЗУРАГ
  • ВИДЕО