Швейцар улсаас гаралтай GF нь автомашин, үйлдвэрлэлийн технологид хэрэглэгддэг шингэн болон хийн дамжуулах шугам хоолойг үйлдвэрлэдэг.
  • ЗУРАГ
  • ВИДЕО