Цэцэрлэгийн сургалтын төвийн дэд бүтэц


Энэ төслөөр бид ирээдүй хойчыг бүтээх ажилд туслах боломжийг олж авсандаа баяртай байдаг. Манай хамт олон сурах эрмэлзэл, сайн боловсрол нь амьдралын баттай суурь хэмээн ойлгодог. Сургуулийн өмнөх боловсролын төвүүдийн дэд бүтцийг гүйцэтгэсэнээр хүүхдүүд аюулгүй, тухтай сурах орчин бүрдүүлж чадсан. Дэлхий даяарх хүүхдүүдэд туслах аянаа үргэлжүүлж буй Дэлхий Банкны төслүүдэд талархал илэрхийлье.