Хропны өргөгч

Details

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хропыг авах, суулгах практикд гардаг хүндрэлийг хурдан, аюулгүй шийдсэн Trilift® брэндийн төхөөрөмж.

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хропыг авах, суулгах практикд гардаг хүндрэлийг хурдан, аюулгүй шийдсэн Trilift® брэндийн төхөөрөмж.


Other products

Хог дахин боловсруулах

Металь дахин боловсруулах

Боловсруулах үйлдвэрийн хаалт

Чулуулаг