Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурьлуулах


Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурьлуулах Монгол улсын Засгийн газрын төсөл нь нэгэн зэрэг 18 аймгийн алслагдсан сумдад нэгэн зэрэг гүйцэтгэх нь бидний сорилт болж байлаа. Энэ төслийн үр дүнд нь мянга мянган иргэд цэвэр усны хангамжтай болсон нь бидний бахархах ажлын үр дүн юм.