Оюу 2 Кэмп болон Гүний уурхайн барилгын шугам хоолой


2016 онд Оюу Толгой төслийн харилцагчын томоохон төслийг эхлүүлсэн нь манай компанийн хөгжлийн дараагийн шатанд гарахад том түлхэц болжээ. Төслийн хүрээнд стандарт болон чанарын удирдлагын ажиллагааг олон улсын түвшинд хийх шаардлага гарсан. Уг төслийг амжилттай дуусгасанаар олон улсын стандарт, чанарын удирдлагын системийг хэвшүүлж бидний өрсөлдөх чадвар онцгой дээшилсэн нь гарцаагүй.