Комацу хөдөлгүүрийн өргөлтийн дамнуур

Details

Комацу тоног төхөөрөмжийн QSK60 and QSK78 загварын хөдөлгүүрийг авахад зориулсан Trilift® брэндийн өргөлтийн дамнуур

Комацу тоног төхөөрөмжийн QSK60 and QSK78 загварын хөдөлгүүрийг авахад зориулсан Trilift® брэндийн өргөлтийн дамнуур.


Other products

Хог дахин боловсруулах

Металь дахин боловсруулах

Боловсруулах үйлдвэрийн хаалт

Чулуулаг